Ostatnio Dodane

Dwujezyczność A – Z Promo PS 34, Bilingualism A – Z

The best education and a chance for professional success not only in the USA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This is what the bilingual programs in more than twenty languages ​​in the United States provide. We also have programs with the Polish language and we know that schools care about their best development and the heads of these schools invite Polish parents to take advantage of this unique opportunity for their children. It is only up to the parents whether they want to give their children the opportunity to join the educational elite in the USA.Bilingual programs are non-localization programs and any child of the appropriate year from all over New York City may be enrolled in it and children should be provided with transportation. Even if your child is already at school in a specific year, you have the right to transfer them to one of the Polish bilingual programs. Just fill in the correct form on the website of the NY Department of Education or contact PS 153 or PS 34 management in Greenpoint directly.
Let’s not waste this chance. Our Polish children also have the right, like thousands of other children in hundreds of bilingual programs in New York, to receive the best education in the USA.
Let’s answer the invitation of the directors and such great friends of the Polish community.If you have questions on this topic, please contact the Dobra Polska Szkola Foundation in New York.

Dwujęzyczność A Z Promo PS 153, Bilingualism A Z

The best education and a chance for professional success not only in the USA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This is what the bilingual programs in more than twenty languages ​​in the United States provide. We also have programs with the Polish language and we know that schools care about their best development and the heads of these schools invite Polish parents to take advantage of this unique opportunity for their children. It is only up to the parents whether they want to give their children the opportunity to join the educational elite in the USA.
It took the Dobra Polish School Foundation many years to create a Polish-English curriculum at PS 153 in Maspeth. Councilor Robert Holden and District 24 Superintendent M. Chan helped to break the barriers and open the doors closed to us. Thanks to their support and parents who care about giving their children the best education, despite the confusion with the Pandemic, the PS 153 program was created in 2021. It turned out to be a complete success and from the very beginning, the educational results in children from the program outperform children in monolingual classes.
Bilingual programs are non-localization programs and any child of the appropriate year from all over New York City may be enrolled in it and children should be provided with transportation. Even if your child is already at school in a specific year, you have the right to transfer them to one of the Polish bilingual programs. Just fill in the correct form on the website of the NY Department of Education or contact PS 153 or PS 34 management in Greenpoint directly.
Let’s not waste this chance. Our Polish children also have the right, like thousands of other children in hundreds of bilingual programs in New York, to receive the best education in the USA.
Let’s answer the invitation of the directors and such great friends of the Polish community as the Superintendent of District 24 Madelene Chan.
If you have questions on this topic, please contact the Dobra Polska Szkola Foundation in New York.

Siłaczki – Polish Bilingual Pioneers

Film ten jest opowieścią o tym jak dzięki polskim nauczycielką powstał pierwszy w USA Polish-English Dual Language Program w szkołach amerykańskiego systemu edukacyjnego. Bohaterkami są nauczycielki z Clearmont Elementary School w Ełk Grove Village w okolicach Chicago.
This film is a story about how, thanks to a Polish teacher, the first Polish-English Dual Language Program in the schools of the American educational system in the USA was created. The protagonists are teachers from Clearmont Elementary School in Ełk Grove Village near Chicago

Aktualności

Dwujezyczność A – Z Promo PS 34, Bilingualism A – Z

The best education and a chance for professional success not only in the USA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This is what the bilingual programs in more than twenty languages ​​in the United States provide. We also have programs with the Polish language and we know that schools care about their best development and the heads of these schools invite Polish parents to take advantage of this unique opportunity for their children. It is only up to the parents whether they want to give their children the opportunity to join the educational elite in the USA.Bilingual programs are non-localization programs and any child of the appropriate year from all over New York City may be enrolled in it and children should be provided with transportation. Even if your child is already at school in a specific year, you have the right to transfer them to one of the Polish bilingual programs. Just fill in the correct form on the website of the NY Department of Education or contact PS 153 or PS 34 management in Greenpoint directly.
Let’s not waste this chance. Our Polish children also have the right, like thousands of other children in hundreds of bilingual programs in New York, to receive the best education in the USA.
Let’s answer the invitation of the directors and such great friends of the Polish community.If you have questions on this topic, please contact the Dobra Polska Szkola Foundation in New York.

Dwujęzyczność A Z Promo PS 153, Bilingualism A Z

The best education and a chance for professional success not only in the USA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This is what the bilingual programs in more than twenty languages ​​in the United States provide. We also have programs with the Polish language and we know that schools care about their best development and the heads of these schools invite Polish parents to take advantage of this unique opportunity for their children. It is only up to the parents whether they want to give their children the opportunity to join the educational elite in the USA.
It took the Dobra Polish School Foundation many years to create a Polish-English curriculum at PS 153 in Maspeth. Councilor Robert Holden and District 24 Superintendent M. Chan helped to break the barriers and open the doors closed to us. Thanks to their support and parents who care about giving their children the best education, despite the confusion with the Pandemic, the PS 153 program was created in 2021. It turned out to be a complete success and from the very beginning, the educational results in children from the program outperform children in monolingual classes.
Bilingual programs are non-localization programs and any child of the appropriate year from all over New York City may be enrolled in it and children should be provided with transportation. Even if your child is already at school in a specific year, you have the right to transfer them to one of the Polish bilingual programs. Just fill in the correct form on the website of the NY Department of Education or contact PS 153 or PS 34 management in Greenpoint directly.
Let’s not waste this chance. Our Polish children also have the right, like thousands of other children in hundreds of bilingual programs in New York, to receive the best education in the USA.
Let’s answer the invitation of the directors and such great friends of the Polish community as the Superintendent of District 24 Madelene Chan.
If you have questions on this topic, please contact the Dobra Polska Szkola Foundation in New York.

Siłaczki – Polish Bilingual Pioneers

Film ten jest opowieścią o tym jak dzięki polskim nauczycielką powstał pierwszy w USA Polish-English Dual Language Program w szkołach amerykańskiego systemu edukacyjnego. Bohaterkami są nauczycielki z Clearmont Elementary School w Ełk Grove Village w okolicach Chicago.
This film is a story about how, thanks to a Polish teacher, the first Polish-English Dual Language Program in the schools of the American educational system in the USA was created. The protagonists are teachers from Clearmont Elementary School in Ełk Grove Village near Chicago

Andrzej Cierkosz Wywiad Część 1 Aug. 2022

Jak powstała i czym się zajmuję Dobra Polska Szkoła Foundation.
Działalność portalu dobrapolskaszkola.com.
Informacja o akcjach portalu i Fundacji DPS na rzecz Polonii i polonijnej edukacji .
Szczegóły akcji pt. “W naszym domu mówimy po polsku”
Promocja dwujęzyczności jako najlepszej drogi do nowoczesnej edukacji i utrzymanie języka polskiego wśród Polonii.
Historia powstania Polonijnego Dnia Dwujęzyczności. Polish Bilingual Day.
Nowe projekty.

O Nas

Fundacja Dobra Polska Szkola z siedziba w Nowym Jorku istnieje od 2010 r. Podejmuje działania, które promują polską kulturę, przybliżają Polskę nowym młodym pokoleniom urodzonym w USA