Fundacja Dobra Polska Szkola podejmuje działania, które promują polską kulturę, przybliżają Polskę nowym młodym pokoleniom urodzonym w USA, inspirują i motywują do nauki ojczystego języka. Są to m.in. propozycje warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć artystycznych, specjalne wydarzenia kulturalne, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, filmy i in.
Zarząd

Prezydent, Skarbnik     - Andrzej Cierkosz
Vice Prezydent              – Piotr Nawrot
Dyrektor Programowy - Wojciech Maślanka
Członek Zarządu          – Jakub M. Cierkosz