Każdy dzień w Nowym Jorku – Dniem Tadeusza Kościuszki